NATIONAL

date extend for income tax return for 2017-18

ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  date extend for income tax return for 2017-18

ਮਿਆਦ ‘ਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

date extend for income tax return for 2017-18

date extend for income tax return for 2017-18

ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ’ ਫਿਲਮ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼

 

ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ।

ਸੀਐਨਬੀਈ ਵੱਲੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *